Einstein a jablko


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Einsteinova teória gravitácie


B.
Gravitácia a čas


C.
Princíp najmenšieho účinku


D.
Účinok na priamom úseku svetočiary


E.
Hľadanie svetočiary jablka


F.
Druhý Newtonov zákon


G.
Zákon zachovania mechanickej energie


H.
Bonus: Má Einsteinova teória nejaké využitie aj v bežnom živote?
Global Positioning System — GPS


I.
Odkazy


Albert Einsteinjablko

Pokyny

V tomto tutoriáli sa dozviete, akým spôsobom vysvetľuje Einsteinova teória gravitácie pohyb hodeného jablka. Text je pomerne náročný (odporúčame pre riešiteľov fyzikálnej olympiády kat. A), ale odmenou vám bude hlboké pochopenie zákonov pohybu a tiež estetický pocit z toho, aká je príroda nádherná.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

  • Poznať základné myšlienky, na ktorých stojí Einsteinova všeobecná teória relativity – teória gravitácie.
  • Vedieť, že v rôznych výškach nad povrchom zeme plynie čas rôzne rýchlo a tento rozdiel v rýchlostiach plynutia času aj vypočítať.
  • Vedieť odvodiť zo zákonov Einsteinovej teórie relativity základný princíp klasickej fyziky: princíp najmenšieho účinku.
  • Chápať ako popisuje princíp najmenšieho účinku mechanický pohyb. Toto pochopenie si utvrdíte na jednoduchom Java applete.
  • Odvodiť z princípu najmenšieho účinku Newtonov druhý pohybový zákon.
  • Ukázať, že dôsledkom princípu najmenšieho účinku je zákon zachovania mechanickej energie.
  • Popísať ako funguje GPS a vysvetliť ako a prečo hrá teória relativity pri jeho fungovaní dôležitú úlohu.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, máj 2002
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/variacne/index.htm