Späť Virtuálne laboratórium

I. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Einsteinova teória gravitácie


B.
Gravitácia a čas


C.
Princíp najmenšieho účinku


D.
Účinok na priamom úseku svetočiary


E.
Hľadanie svetočiary jablka


F.
Druhý Newtonov zákon


G.
Zákon zachovania mechanickej energie


H.
Bonus: Má Einsteinova teória nejaké využitie aj v bežnom živote?
Global Positioning System — GPS


I.
Odkazy


 1. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M.: Feynmanove prednášky z fyziky, kapitola 42. V slovenskom vydaní (vydavateľstvo Alfa) sa prednáška nachádza v štvrtom dieli z roku 1989. V českom vydaní (nakladatelství Fragment) je prednáška v 2. dieli z roku 2001 .
  Z tejto prednášky bolo prevzaté odvodenie princípu najmenšieho účinku z princípu maximálneho vlastného času použité v časti C.

 2. Thorne K. S.: Black Holes and Time Warps: Einstein's outrageous legacy, W. W. Norton & Company, New York, London, 1993. Pripravuje sa český preklad J. Langera vo vydavateľstve Mladá fronta, koncom roku 2002. Je na čo sa tešiť. Nepoznám lepšiu populárno vedeckú knihu o všeobecnej teórii relativity ako je táto.
  Odvodenie rôznej rýchlosti plynutia času v rôznych výškach bolo inšpirované Boxom 2.4 - Gravitational time dilation na stranách 102 a 103. Z tejto knihy (str. 98) pochádza aj formulácia princípu ekvivalencie použitá v časti A.

 3. Taylor, E. F., Wheeler, J. A.: Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity, W. H. Freeman & Company, New York, 1992; Existuje slovenský preklad Slavomíra Tuleju, Jozefa Hanča, Jána Rusza a Mariána Repašana, hľadá sa vydavateľ. Vynikajúca kniha. Naozaj vás naučí špeciálnu teóriu relativity tak, že jej budete rozumieť. Množstvo úloh, paradoxov, experimentov.
  Fakty o experimentálnom potvrdení rôznej rýchlosti plynutia času v rôznych výškach v časti B pochádzajú zo štvrtej kapitoly knihy - Cesta na Canopus. Citát Johna A. Wheelera v časti A pochádza z 9. kapitoly tejto knihy.

 4. Taylor, E. F., Wheeler, J. A.: Exploring Black Holes: Introduction to General Relativity, Addison Wesley Longman, 2000. Super kniha po prečítaní ktorej budete vedieť počítať trajektórie pohybu voľných telies v okolí čiernych dier, preskúmate Schwarzschildovu metriku, pád do čiernej diery, jednoduchý model Vesmíru, rotujúcu čiernu dieru. Na pochopenie výkladu stačia základné vedomosti z ŠTR a základy diferenciálneho a integrálneho počtu.
  Variačné metódy použité v častiach F a G boli motivované podobnými variačnými metódami, ktoré používajú autori tejto knihy pre prípad pohybu v zakrivenom priestoročase v okolí nerotujúcej čiernej diery. Z projektu A, Global Positioning system boli prevzaté všeobecné informácie o GPS.

 5. Taylor, E. F.: Demystifying Quantum Mechanics, skriptá na MIT v Bostone, 1998. Možno stiahnuť z internetovej stránky autora www.eftaylor.com.
  Zo stránky je možné stiahnuť aj softvér v jazyku cT, ktorý Edwin Taylor používa pri preberaní látky v skriptách. Tento softvér slúžil ako motivácia pre Java applety na tejto stránke.

 6. Styer, D., F.: The Strange World of Quantum Mechanics (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000). Vážna, rigorózna a poctivá prezentácia kvantovej mechaniky pre verejnosť. Zameriava sa na systémy so spinom 1/2.
  Úvaha Čo znamená "vysvetliť" v časti F pochádza zo strany 10, druhej kapitoly tejto knihy s názvom Classical Magnetic Needles.

 7. Hanč, J., Tuleja, S., Hančová, M.: Classroom Derivation of Newtonian Mechanics from the Principle of Least Action. Článok bol 23. októbra 2002 prijatý v American Journal of Physics.
  Odvodenie v častiach F a G je špeciálnym prípadom odvodenia v tomto článku.

 8. Obrázky v časti H pochádzajú zo strany 93 knihy Tajomstvá fyziky z edície Time Life - Encyklopédia školáka, ktorá vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Slovart v roku 2001.

 9. Informácie o GPS boli čerpané tiež z webových stránok so všeobecnou inforáciou o GPS.

 10. Obrázok kvazara v časti A je z knihy Davida Filkina Vesmír Stevena Hawkinga, ktorá vyšla v roku 1998 vo vydavateľstve Motýľ v Bratislave. Obrázok pochádza konkrétne zo strany 194.


Späť Virtuálne laboratórium