Späť Virtuálne laboratórium

H. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Mandelbrotova množina z nadhľadu


B.
Čo sú to komplexné čísla?


C.
Operácie s komplexnými číslami


D.
Skúsme si to!


E.
Jedna obyčajná funkcia


F.
Mandelbrotova množina


G.
Algoritmus


H.
Odkazy


  1. Gleick, J.: Chaos - vznik nové vědy, Ando Publishing, Brno 1996. Prekrásna populárnovedecká kniha, ktorá inšpirovala k štúdiu chaosu mnohých ľudí. V knihe je aj veľa obrázkov týkajúcich sa Mandelbrotovej množiny. Úryvok v časti A pochádza zo strán 224 a 225 českého vydania knihy. Podobne úryvok v časti F pochádza z druhého odstavca strany 227.

  2. Java applety na týchto stránkach boli inšpirované americkými webovými stránkami spoločnosti M. Casco Associates, ktorých autorom je J. D. Jones.

  3. Metóda na farbenie bodov Mandelbrotovej množiny v závislosti na počte iterácií pochádza z Java appletu nemeckého programátora Eckharda Roessela.

  4. Dôkaz vety o divergencii postupnosti komplexných čísel v časti E je zostavený podľa dôkazu z amerického internetového kuzru Chaos & Fractals od Dalea Wintera z University of Michigan, konkrétne z časti kurzu venovanej Mandelbrotovej množine.

  5. Veľká časť textov je prevzatá z mojich stránok www.chaos.host.sk. Podľa softvéru Mandelbrot napísaného v Delphi boli vyvinuté aj Java applety na týchto stránkach.

Späť Virtuálne laboratórium