Elektromagnetické vlnenie


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

Úvodné pokyny

Tento interaktívny učebný materiál je možné študovať samostatne alebo vrámci cvičenia z fyziky v multimediálnej učebni. Aby bolo vaše štúdium efektívne, je potrebné, aby ste vypracovali všetky úlohy a odpovedali na všetky otázky v texte.

Čo vám prečítanie tohto materiálu môže dať?

  • Dozviete sa, čo sa myslí pod elektromagnetickým vlnením.


  • Budete vedieť vysvetliť ako a kedy vzniká elektromagnetická vlna.


  • Budete poznať a vedieť kvalitatívne popísať vlastnosti elektromagnetického pulzu, ktorý je jednoduchým špeciálnym prípadom elektromagnetickej vlny. Konkrétne budete vedieť ako rýchlo klesá jeho pole so vzdialenosťou od miesta vzniku, ako závisí jeho veľkosť od smeru vyžarovania. Tiež budete vedieť od čoho ďalšieho toto pole závisí.


  • Budete vedieť odvodiť vzťah pre intenzitu elektrického poľa elektromagnetickej vlny.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, september 2006
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/elmag/index.html