Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

C. Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

To, čo sme povedali o intenzite elektrického poľa kladného náboja q doteraz, platí keď sa náboj nachádza v pokoji. Ako bude vyzerať elektrické pole náboja q, keď sa voči nám bude pomaly pohybovať po vodorovnej priamke konštantnou rýchlosťou?

Je veľmi rozumné predpokladať, že kladný náboj, ktorý sa voči nám pohybuje rovnomerným pohybom po priamke, unáša so sebou svoj obrazec siločiar. Intenzita elektrického poľa naďalej klesá s druhou mocninou vzdialenosti od aktuálnej polohy náboja. Vyzerá to tak, ako na nasledujúcej animácii.


Animácia elektrického poľa náboja q, ktorý sa rovnomerne pohybuje po vodorovnej osi x. Animácia sa automaticky neustále opakuje.

Ak chcete vedieť prečo takýto predpoklad rozumný, kliknite sem a nájdete vysvetlenie.


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej