Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

D. Všeobecné vlastnosti siločiar

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

Test D1
Na nasledujúcich štyroch obrázkoch sú znázornené náboje a ich elektrické polia. Pritom kladné náboje sú označené červeným krúžkom, záporné modrým. Nesprávny/e je/sú
A

B

C

D

  1. len obrázok C
  2. len obrázok D
  3. len obrázky C a D
  4. len obrázky A a B


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej