Späť Virtuálne laboratórium

J. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

  1. Odvodenie v časti I pochádza z článku Ohanian, Hans C.: Electromagnetic radiation fields: A simple approach via field lines. In: American Journal of Physics, roč. 48, február 1980, č. 2, s. 170-171. Tento článok obsahuje aj odvodenie pre veľkosť a tvar magnetického poľa elektromagnetického pulzu.


  2. Prvý krát som sa s týmto prístupom stretol v nádhernej knihe Wheeler, John Archibald: A Journey into Gravity and Spacetime. New York, Scientific American Library, 1999, ISBN 0-7167-6034-7, strany 190-195. Môj preklad relevantných strán textu nájdete tu (1,53 MB).


  3. Wheelerovho prístupu k vysvetleniu vlny sa viac pridŕža moja prezentácia Elektromagnetické vlnenie trochu inak, ktorú si môžete stiahnuť tu:


  4. Veľmi dobrý učebný text Daniela V. Schroedera (v angličtine) s troškou stredoškolskej matematiky popisujúci detailne elektromagnetický pulz kvantitatívne nájdete na:
    http://physics.weber.edu/schroeder/mrr/MRRnotes.pdf.Späť Virtuálne laboratórium