Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

E. Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

Na začiatku 20. storočia vytvoril mladý nemecký fyzik Albert Einstein špeciálnu teóriu relativity. Jedným z jej známych výsledkov je to, že žiadna informácia sa v prírode nemôže z jedného miesta na iné pohybovať väčšou rýchlosťou ako je rýchlosť svetla vo vákuu.

Test E1
Na povrchu Marsu sa nachádza automatický robot – Mars rover, ktorý je zatiaľ v pokoji. Po povrchu sa môže pohybovať rýchlosťou 5 metrov za minútu. Po analýze záberov z kamery robota pripravilo na tento deň stredisko kozmických letov pre robota jednoduchú úlohu. Má prejsť od balvana s pracovným menom Alice, pri ktorom sa práve nachádza, k inému balvanu, pomenovanému pracovne Bob, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 600 metrov od robota. Zem a robot majú zosynchronizovaný čas. Robotu bola už skôr na diaľku zaslaná úloha, aby vyštartoval o 10:00.


Robot (Mars rover), ktorý sa pohybuje po povrchu Marsu.

Presne v čase 10:00 sa dá robot do pohybu. Inžinieri na Zemi majú nepretržité spojenie s robotom a neustále sledujú obraz z kamery robota. Mars je od Zeme práve vzdialený 10 svetelných minút.

Je tu však čosi, čo si inžinieri v stredisku kozmických letov pri analýze záberu z kamery nevšimli. Presne v strede cesty medzi balvanmi Alice a Bob je v inak rovnom povrchu Marsu miesto s pohyblivým pieskom. Robot pri prechode cez toto miesto zaviazne a k balvanu Bob nedôjde.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne?

  1. V čase 10:10 vedia inžinieri v stredisku kozmických letov, že robot vyštartoval od balvanu Alice.
  2. V čase 11:00 predpokladajú inžinieri na Zemi, že ak sa nič nepokazilo, tak je už robot v polovici cesty k balvanu Bob.
  3. Ak by v čase 11:00 zbadali inžinieri v stredisku kozmických letov na zábere z kamery, že robot sa blíži k oblasti s pohyblivým pieskom, tak by mohli ešte robot na diaľku zastaviť a tak ho zachrániť.
  4. Ak by v čase 10:50 zbadali inžinieri v stredisku kozmických letov na zábere z kamery, že robot sa blíži k oblasti s pohyblivým pieskom, tak by mohli ešte robot na diaľku zastaviť a tak ho zachrániť.
* * *

V tomto okamihu je naša príprava na zoznámenie sa s elektromagnetickým vlnením na konci. V ďalšej časti sa budeme zaoberať vznikom a vlastnosťami elektromagnetického pulzu, čo je špeciálny typ elektromagnetickej vlny.


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej