Model plynu


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Môže v polovici nádoby samo od seba vzniknúť vákuum?


B.
Ekvipartičný teorém


C.
Stavová rovnica


D.
Stredná voľná dráha molekuly


E.
Odkazy


Model plynu

Pokyny

V tomto tutoriáli preskúmate z rôznych hľadísk počítačový model plynu. Tento tutoriál je trochu iný ako ostatné tutoriály. Java applety, ktoré obsahuje vám poslúžia ako zdroj experimentálnych údajov. Tieto údaje potom pomocou clipboardu prenesiete to tabuľkového kalkulátora (najlepšie Microsoft Excel). Pomocou neho sa z nich budete snažiť získať čo najviac fyzikálnych poznatkov o plyne.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

histogram veľkostí rýchlostí
  • Vedieť že rovnovážny stav plynu má najväčšiu pravdepodobnosť výskytu.
  • Poznať základné vlastnosti Maxwellovho rozdelenia veľkostí rýchlostí častíc.
  • Poznať zákon o rovnosti strednej kinetickej energie pripadajúcej na každú molekulu.
  • Overiť stavovú rovnicu ideálneho plynu.
  • Odvodiť vzorec pre strednú voľnú dráhu molekuly plynu a experimentálne určiť jej závislosť na hustote počtu molekúl a na priemere molekuly.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, marec 2002
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/plyn/index.htm