Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

C. Stavová rovnica

OBSAH:

Úvod

A.
Môže v polovici nádoby samo od seba vzniknúť vákuum?


B.
Ekvipartičný teorém


C.
Stavová rovnica


D.
Stredná voľná dráha molekuly


E.
Odkazy


Upozornenie:
Na texte k tejto časti stránok sa ešte pracuje. Bude doplnený neskôr.

V tejto časti si budete môcť na applete overiť stavovú rovnicu ideálneho plynu. Applet dokáže vypísať a vykresliť fluktuujúci tlak molekúl na pravú stenu kocky. Rozmery nádoby sú 2 nm x 2 nm x 2 nm. Polomer každej z molekúl je r0 = 0,0529 nm a má hmotnosť jednej atómovej hmotnostnej jednotky, 1,67.10–27 kg.

Ak sa nemôžete dočkať učebného textu, skúste sa pohrať len so samotným appletom. Je už úplne funkčný.

OVLÁDANIE:
Simuluj | Stop

VYKRESĽOVANIE:
Molekuly | Závislosť p(t)

NASTAVENIE POČTU:
Počet molekúl:


NASTAVENIE TEPLOTY:
Teplota v Kelvinoch


NASTAVENIE TLAKU
Počet dt v jednom časovom intervale merania tlaku:


VÝPIS DÁT:
Vypíš veľkosti rýchlostí všetkých molekúl
Vypíš časovú postupnosť tlakovPočet meraných dát:Späť Virtuálne laboratórium Ďalej