Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

B. Ekvipartičný teorém

OBSAH:

Úvod

A.
Môže v polovici nádoby samo od seba vzniknúť vákuum?


B.
Ekvipartičný teorém


C.
Stavová rovnica


D.
Stredná voľná dráha molekuly


E.
Odkazy


Upozornenie:
Na texte k tejto časti stránok sa ešte pracuje. Bude doplnený neskôr.

V tejto časti si budete môcť na applete nastaviť až tri rôzne druhy molekúl a budete môcť sledovať aké majú v stave rovnováhy rýchlosti (histogram rýchlostí - Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti). Navyše budete môcť porovnať strednú kinetickú energiu pripadajúcu na molekulu každého druhu a overiť tak ekvipartičný teorém - vetu o rovnomernom rozdelení energie medzi molekuly.

Ak sa nemôžete dočkať učebného textu, skúste sa pohrať len so samotným appletom. Je už úplne funkčný.

SIMULÁCIA:
Štart | Stop

VYKRESĽOVANIE:
Molekuly
Histogram rýchlostí: červené | Histogram rýchlostí: zelené | Histogram rýchlostí: modré

NASTAVENIA MOLEKÚL:
Molekuly červené zelené modré
Počet
Hmotnosť


NASTAVENIA HISTOGRAMU:
Maximálna rýchlosť v m/s
Počet stĺpcov histogramu
Maximálna hodnota f


NASTAVENIE TEPLOTY:
Teplota v Kelvinoch


VÝPIS DÁT:
Vypíš veľkosti rýchlostí červených molekúl
Vypíš veľkosti rýchlostí zelených molekúl
Vypíš veľkosti rýchlostí modrých molekúl
Vypíš veľkosti rýchlostí všetkých molekúl


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej