Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

D. Stredná voľná dráha molekuly

OBSAH:

Úvod

A.
Môže v polovici nádoby samo od seba vzniknúť vákuum?


B.
Ekvipartičný teorém


C.
Stavová rovnica


D.
Stredná voľná dráha molekuly


E.
Odkazy


Upozornenie:
Na texte k tejto časti stránok sa ešte pracuje. Bude doplnený neskôr.

V tejto časti si budete môcť na applete pozrieť ako vyzerá trajektória vybranej molekuly a overiť vzťah pre dĺžku strednej voľnej dráhy molekuly, ktorý si odvodíme aj teoreticky.

Ak sa nemôžete dočkať učebného textu, skúste sa pohrať len so samotným appletom. Je už úplne funkčný.

OVLÁDANIE:
Simuluj | Stop

VYKRESĽOVANIE:
Molekuly | Trajektória vybranej molekuly

NASTAVENIE POČTU:
Počet molekúl:


VÝPIS DÁT:
Vypíš dĺžky úsekov medzi zrážkami prvej molekuly
Vypíš časy medzi zrážkami prvej molekuly
Vypíš veľkosti rýchlostí všetkých molekúlPočet meraných dát:


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej