Späť Virtuálne laboratórium

E. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Môže v polovici nádoby samo od seba vzniknúť vákuum?


B.
Ekvipartičný teorém


C.
Stavová rovnica


D.
Stredná voľná dráha molekuly


E.
Odkazy


  1. Reif, F.: Statistical Physics – Vol. 5 of Berkeley Physics Course. Vyšlo v roku 1967 vo vydavateľstve McGraw-Hill.
    Skoro celý výklad v časti A (samozrejme okrem úloh na applete) sa obsahovo zhoduje s prvou kapitolou tejto vynikajúcej učebnice zo 60. rokov. Niektoré pasáže a definície boli prevzaté doslovne.

  2. Gamow, G., Russell, S.: Pan Tompkins stále v říši divů, Aurora, Praha, 2001
    Úryvok na konci časti A pochádza z kapitoly 10, Maxwellův Démon, str. 142–144. Celú knihu sa oplatí prečítať! Stojí naozaj za to!

Späť Virtuálne laboratórium