Interferencia svetla na tenkej vrstve


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Zopakujme si: Mechanické vlnenie


B.
Aj svetlo je vlnenie!


C.
Monochromatická vlna


D.
Optické prostredia - Index lomu


E.
Odraz a prechod svetla rovinným rozhraním dvoch prostredí


F.
Teória interferencie svetla na tenkej vrstve


G.
Model tenkej vrstvy


H.
Odkazy


Dúhové farby na bubline

Pokyny

Cieľom tohoto fyzikálneho tutoriálu je vás čo najviac naučiť o interferencii svetla. Je pravdepodobné, že ste študent(ka) a čítate si tieto stránky samostatne. Robíte to zrejme preto, lebo vás to baví, prípadne máte o danú tému záujem. Napriek tomu nezaškodí istá sebadisciplína. Odporúčame vám prechádzať si tieto stránky s perom a zošitom v ruke. Mnohokrát vás v priebehu tutoriálu vyzveme, aby ste si niečo do zošita zapísali alebo niečo v ňom vypočítali. Robíme to pre vaše dobro. Z vlastných skúseností vieme, že keď si niečo pri učení zapíšete, vaše vedomosti budú trvácnejšie a možno aj hlbšie.

Jednotlivé časti tutoriálu sú označené veľkými latinskými písmenami A, B, C, ... Úlohy sú potom označené pomocou skratiek. Napr. označenie úlohy C2a znamená, že úloha sa nachádza v časti C, je to druhá úloha po a. Vo svojich odpovediach v zošite uveďte stále pre poriadok aj označenie úlohy. Úlohy označené hviezdičkou sú rozširujúce.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

    Páví kohút
  • Vysvetliť odkiaľ pochádzajú dúhové farby na bublinách, na kalužiach s rozliatym olejom, a farby na chvoste pávích kohútov.
  • Vysvetliť ako funguje antireflexná vrstva na okuliaroch a prečo má v odrazenom svetle namodralú farbu.
  • Popísať ako súvisí vlnová dĺžka svetla s jeho spektrálnou farbou a čo to je monochromatická vlna.
  • Definovať index lomu optického prostredia.
  • Budete vedieť výpočtom zistiť, svetelné vlny ktorých vlnových dĺžok sa budú od tenkej vrstvy odrážať a ktoré ňou budú prechádzať, teda dokážete predpovedať farbu tenkej vrstvy s danou hrúbkou.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, marec 2002
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/interferencia/index.htm