Späť Virtuálne laboratórium

H. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Zopakujme si: Mechanické vlnenie


B.
Aj svetlo je vlnenie!


C.
Monochromatická vlna


D.
Optické prostredia - Index lomu


E.
Odraz a prechod svetla rovinným rozhraním dvoch prostredí


F.
Teória interferencie svetla na tenkej vrstve


G.
Model tenkej vrstvy


H.
Odkazy


  1. Mulligan J. F.: Introductory College Physics, McGraw-Hill, New York, 1985
    Z tejto knihy (kap. 22.7 a 22.8) bolo prevzaté odvodenie podmienok pre maximálne zosilnenie a zoslabenie svetla na tenkej vrstve. Odtamtiež pochádzajú aj niektoré úlohy a fyzikálne konštanty v úlohách.

  2. Pri tvorbe appletov na stránkach som sa inšpiroval Java appletmi venovanými interferencii od Winstona Chana z University of Iowa a Jima Nolena z Davidson College.

  3. Obrázok elektromagnetického spektra v časti B pochádza zo stránok www.howstuffworks.com.

  4. Obrázok Newton a spektrum v časti C pochádza z knihy Encyklopedie vědy a techniky, Albatros, 1986, strany 112-113.

  5. Obrázok muža s bublinou z úvodu pochádza z knihyTajomstvá fyziky, Slovart, 2001, strana 77.

  6. Životopisné články o Newtonovi a Youngovi boli s obrázkami prevzaté z knihy Ivana Štolla a Petra Ptáčka, Objavitelia prírodných zákonov, Fragment, Praha 1997.


Späť Virtuálne laboratórium