Kužeľosečky


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Definície kužeľosečiek


B.
Feynmanova konštrukcia kužeľosečiek


C.
Prečo su elipsa, hyperbola a parabola kužeľosečky?


D.
Odkazy


elipsa hyperbola parabola

Pokyny

Toto je matematický tutoriál, ktorý by vám mal pomôcť preniknúť do sveta kužeľosečiek. Čítajte pozorne, aby ste si zapamätali čo najviac myšlienok dôkazov. Odporúčame, aby ste si pri tom do zošita robili poznámky.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

  • Formulovať definície elipsy, hyperboly a paraboly ako množín všetkých bodov danej vlastnosti.
  • Zostrojiť elipsu a hyperbolu pomocou Feynmanovej konštrukcie kužeľosečiek.
  • Popísať ako môže rezom kužeľovej plochy rovinou vzniknúť elipsa, hyperbola a parabola a dokázať, že sú to naozaj tieto krivky.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, marec 2002
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/kuzelosecky/index.htm