Späť Virtuálne laboratórium

D. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Definície kužeľosečiek


B.
Feynmanova konštrukcia kužeľosečiek


C.
Prečo su elipsa, hyperbola a parabola kužeľosečky?


D.
Odkazy


  1. Goodstein, D. L., Goodsteinová, J. R.: Feynmanova stratená prednáška: Pohyb planét okolo Slnka, Enigma, Nitra, 2002.
    Z tejto knihy bola prevzatá Feynmanova konštrukcia elipsy popísaná v časti B. Samotná kniha sa zaoberá viac fyzikou ako matematikou.

  2. Hanč, J., Tuleja, S.: Feynmanova stratená prednáška: Rozptyl a -častíc.
    V knihe je popísaný zovšeobecnený prípad Feynmanovej konštrukcie pre hyperbolu a elipsu. Ďalej sú v nej Dandelinove dôkazy uvedené v časti C.

  3. Skoro celý obsah týchto stránok venovaných kužeľosečkám je prevzatý zo stránok Feynmanovej stratenej prednášky www.LostLecture.host.sk.

  4. Obrázky kužeľosečiek v úvode sú prevzaté z populárnych stránok Jill Brittonovej venovaných výskytu kužeľosečiek.


Späť Virtuálne laboratórium