Pohyb družíc


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Vypusťte si svoju družicu!


B.
Virtuálne stredisko kozmických letov


C.
Odkazy


Družice navigačného systému GPS.

Pokyny

Na hodinách fyziky ste sa zaoberali popisom pohybu družíc Zeme. V tomto tutoriáli sa pomocou rôznych úloh a aktivít bližšie oboznámite s pohybom družíc Zeme a na jednoduchom Java applete si budete môcť vypustiť svoju vlastnú družicu a sledovať jej pohyb.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

Orbitálna dráha
  • Vedieť používať zemepisné súradnce a vedieť kde je Madagaskar.
  • Vedieť vysvetliť tvar obežnej trajektórie na mape Zeme.
  • Vedieť predpovedať tvar trajektórie družice.
  • Overiť tretí Keplerov zákon.
  • Vedieť zistiť uhol sklonu obežnej trajektórie voči rovine rovníka.
  • Vedieť nastaviť také začiatočné podmienky letu, aby družica prelietala ponad dva dopredu určené body na povrchu Zeme.
  • Vedieť nastaviť také začiatočné podmienky letu, aby družica bola geostacionárna.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, marec 2003
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/druzice/index.htm