Späť Virtuálne laboratórium

C. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Vypusťte si svoju družicu


B.
Virtuálne stredisko kozmických letov


C.
Odkazy


  1. Na týchto internetových stránkach NASA sa nachádza Java applet, ktorý poslúžil ako motivácia pre vznik nášho appletu. Je na ňom znázorňovaná aktuálna poloha medzinárodnej orbitálnej stanice ISS. Na týchto stránkach si možno tiež zistiť, kedy najbližšie budete môcť ISS pozorovať.


  2. Motiváciou pre vznik prvého appletu boli tieto stránky NASA. Je na ňom znázorňovaná aktuálna poloha veľkého množstva satelitov na obežnej dráhe.


  3. Feynman, R.P: Feynmanove prednášky z fyziky, 1. diel. Vyšlo v roku 1980 vo vydavateľstve Alfa. V kapitole 9 je popísaná metóda simulácie pohybu družice. V našom applete bola použitá omnoho presnejšia metóda, ale Feynmanova metóda môže poslúžiť vynikajúco na získanie predstavy o tom, o čo pri takej simulácii ide.


  4. Niektoré úlohy a aktivity boli prevzaté z experimentálnej úlohy domáceho kola 43. ročníka FO, kat. A.


  5. Druhý JAVA applet, použitý v časti B, vznikol na fyzikálnom krúžku na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Naprogramovali ho Alexander Tomori a Boris Gažovič pod vedením Slavomíra Tuleju. Obidva applety na stránkach používajú knižnice balíka numerics projektu Open Source Physics Education, ktorých autorom je Wolfgang Christian. Zdrojový kód prvého appletu sa nachádza tu a zdrojový kód druhého appletu tu. Zdrojové kódy oboch appletov sú zverejnené pod verejnou licenciou GNU GPL. Každý je oprávnený ich meniť alebo využívať ich časti, za predpokladu, že keď výsledok svojej práce zverejní, musí ho zverejniť nekomerčne, znovu pod verejnou licenciou GNU GPL a sprístupniť svoj zdrojový kód. Viac o GNU GPL licenciách, viď na www.gnu.org alebo v súbore gpl.html v archívoch so zdrojovým kódom appletov.Späť Virtuálne laboratórium