Paradoxy v špeciálnej teórii relativity


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Blikne alebo neblikne?


B.
Odkazy


Na úvod

V tomto tutoriáli sa postupne budú objavovať časti s rôznymi paradoxami v špeciálnej teórii relativity. Čo sú to paradoxy? Pozrime sa, čo si pod nimi predstavuje nositeľ Nobelovej ceny, Richard Feynman:

"Pod paradoxom rozumieme takú situáciu, ktorá pripúšťa jednu odpoveď pri jednom spôsobe analýzy a inú odpoveď pri druhom spôsobe analýzy, takže sme v pomykove, čo by sa vlastne malo stať. Vo fyzike, samozrejme, neexistujú skutočné paradoxy, lebo vždy je len jedna správna odpoveď; aspoň veríme, že príroda postupuje len jedným spôsobom (a to je, prirodzene, ten správny spôsob). Vo fyzike je teda paradox iba zmätok nášho chápania."

Parafrázujeme Roberta Gravesa, ked povieme, že pri riešení relativistických paradoxov postupujeme od zmätku nášho chápania k chápaniu nášho zmätku.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

  • Posilníte svoje chápanie priestoročasových vzťahov medzi udalosťami. Uvidíte, že poradie, v ktorom nastávajú udalosti, je relatívne, nie absolútne.
  • Posilníte si svoju intuíciu v špeciálnej teórii relativity.
  • Posilníte si svoje analytické myslenie.
  • Precvičíte si Lorentzovu transformáciu.

Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, november 2003
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/paradoxy/index.htm