Späť Virtuálne laboratórium

B. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Blikne alebo neblikne?


B.
Odkazy


  1. Taylor, E. F., Wheeler, J. A.: Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity, 2-nd edition, W. H. Freeman & Co., New York, 1992


  2. Sastry, G.P.: Is length contraction really paradoxical?, American Journal of Physics, roč. 55, október 1987


  3. Feynman, R. P. et. al.: Feynmanove prednášky z fyziky, 3. diel, Alfa, Bratislava, 1988, úvod do state 17.4. — odtiaľ bola prevzatá Feynmanova úvaha o paradoxoch vo fyzike.


  4. Robert Graves: In Broken Images. V úvode k paradoxom sa nachádza veta "Pri riešení relativistických paradoxov budeme preto postupovať od zmätku chápania k chápaniu zmätku.", ktorá parafrázuje text básne Roberta Gravesa.Späť Virtuálne laboratórium