Princíp najmenšieho účinku interaktívne


Virtuálne laboratórium Ďalej

OBSAH:

Úvod

A.
Princíp najmenšieho účinku interaktívne


B.
Odkazy


Pokyny

V tomto tutoriáli preštudujeme pohyb jablka vrhnutého zvislo nahor. Napriek tomu, že táto téma vyzerá na prvý pohľad dosť nudne, vydržte. Pozrieme sa na pohyb jablka úplne z iného zorného uhla, než na aký ste zvyknutí. Pohyb jablka budeme skúmať na základe ekvivalentnej formulácie Newtonových zákonov, princípu najmenšieho účinku, známeho tiež ako Hamiltonov princíp.

Čo budete po prečítaní tutoriálu vedieť?

  • Nájsť ručne svetočiaru jablka s najmenším účinkom.

  • Vedieť, ako súvisí princíp najmenšieho účinku s Newtonovým zákonom F = ma

  • Vedieť ako súvisí princíp najmenšieho účinku so zákonom zachovania mechanickej energie.

  • Poznať súvis medzi integrálnym a diferenciálnym popisom pohybu jablka.


Virtuálne laboratórium Ďalej

© Slavomír Tuleja, máj 2003
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
http://stuleja.org/vscience/materialy/leastaction/index.htm