Späť Virtuálne laboratórium

B. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Princp najmenšieho účinku interaktívne


B.
Odkazy


  1. Učebný materiál na stránke A je doslovným prekladom amerického interaktívneho učebného materiálu Principle of Least Action Interactive, ktorého autormi sú Edwin F. Taylor a Slavomír Tuleja. Preložili Jozef Hanč a Slavomír Tuleja. Pôvodný americký učebný materiál vznikol na základe mojej (S.T.) spolupráce s Edwinom F. Taylorom z MIT, potom, čo som mu poslal applety a učebné texty Einstein a jablko z týchto stránok.


  2. Feynman, R.P. a kol.: Feynmanove prednášky z fyziky, 3. diel, kap. 19, s. 413 - 435, Alfa, Bratislava, 1988. Túto prednášku odporúčam každému prečítať. Obsahuje veľmi pekný výklad princípu najmenšieho účinku a obsahuje odvodenie Newtonovho pohybového zákona.


  3. O princípe najmenšieho účinku sa dozviete omnoho viac na stránke Edwina Taylora. Okrem bibliografie s anotáciami tam nájdete aj niekoľko zaujímavých článkov venovaných vyučovaniu princípu najmenšieho účinku a Lagrangeových rovníc len pomocou elementárnej matematiky.Späť Virtuálne laboratórium