Stiahnite si!

Podmienky použitia: Ak učíte fyziku a chcete tieto interaktívne učebné materiály použiť so svojimi študentami, môžete tak urobiť, za predpokladu, že napíšete krátky email na adresu tuleja@stonline.sk s informáciou o tom, ako sa voláte, na akej škole učíte, v ktorom ročníku a ktorý materiál ste text použili. Veľmi by nás potešila spätná väzba, či už zo strany učiteľov alebo študentov.

Interferencia svetla na tenkej vrstve (194 KB)

Kužeľosečky (103 KB)

Mandelbrotova množina (737 KB)

Einstein a jablko (233 KB)

Princíp najmenšieho účinku interaktívne (62,6 KB)

Model plynu (163 KB)

Pohyb družíc (221 KB)

Paradoxy v špeciálnej teórii relativity (194 KB)

Feynmanov lietajúci tanier (1,62 MB)

Elektromagnetické vlnenie (1,21 MB)