Späť Virtuálne laboratórium

D. Odkazy

OBSAH:

Úvod

A.
Úryvok, ktorým to všetko začalo


B.
Učebný text


C.
Model taniera


D.
Odkazy


  1. Úryvok na stránke A pochádza z knihy Feynman, R., Leighton, R.: To nemyslíte vážne pán Feynman! Bratislava: Obzor 1990, s. 164-165.


  2. Gažovič, B., Tomori, A.: Feynmanov lietajúci tanier. Práca v rámci stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2003/04.


  3. Java applet Feynmanov lietajúci tanier na stránke C vytvorili Alexander Tomori, Boris Gažovič a Slavomír Tuleja. Je tu publikovaný pod licenciou GNU GPL. Jeho zdrojový kód nájdete tu. Viac o právach, ktoré vám poskytuje licencia GNU GPL, sa dozviete v nápovede k appletu. Java applet využíva niektoré triedy balíka Open Source Physics, www.opensourcephysics.org


  4. Obrázok Feynmana na úvodnej stránke pochádza z Caltechských archívov.Späť Virtuálne laboratórium