Millikanov experiment

Popis:
Stránka obsahuje Java program Millikanov experimet, ktorý je možný použiť na simuláciu Millikanovho merania veľkosti elementárneho náboja v jeho slávnom pokuse s olejovými kvapkami v elektrickom poli. Zároveň s programom ponúkame učebný text s návodom na postup merania.

Možné použitie:
Ako náhradné laboratórne cvičenie v 2. ročníku na gymnáziu v rámci elektrostatiky.

Stiahnite si:
(Kliknite pravým tlačítkom na odkaz a z kontextovej ponuky vyberte Uložiť ako..., resp. Save link as...)

  • Text ku cvičeniu Millikanov experiment (248KB)
  • Java program Millikanov experiment (289KB)
  • Java program spustíte tak, že dvoj-kliknete na súbor millikan.jar, čím sa program spustí v samostatnom okne. Na to, aby program bežal, je potrebné, aby bola na vašom počítači nainštalovaná Java. Môžete si ju voľne stiahnuť a nainštalovať zo stránok http://www.java.com/en/

    (c) Slavomír Tuleja, 2007. Program Millikanov experiment je tu publikovaný pod licenciou GPL. Tu si môžete stiahnuť zdrojový kód programu.