Seminár:
Využitie Java appletov vo vyučovaní fyziky

27. marec 2003
GJAR Prešov

Slavomír Tuleja
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, HumennéDnešný učiteľ fyziky často krát počuje, že by mal do svojho vyučovania zapájať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT). Ale možno nevie celkom ako. Na dnešnom seminári vás chceme oboznámiť s možnosťami, ktoré v tejto oblasti ponúka Internet. Konkrétne sa budeme zaoberať využitím interaktívnych učebných materiálov s Java appletmi vo vyučovaní fyziky.

Ukážeme vám na konkrétnych príkladoch ako túto modernú technológiu využívame na našom gymnáziu a čo máte urobiť, ak ju chcete využívať aj vy. Naučíme vás sťahovať Java applety z Internetu a modifikovať ich sprievodné texty.

Nebojte sa, nebudeme vás učiť programovať. Bude stačiť ak sa na chvíľu vžijete do role študentov a vyriešite niekoľko pekných fyzikálnych úloh.

Na ľavej strane obrazovky sa nachádza lišta s obsahom seminára. Postupne prejdeme cez všetky jeho položky.