Ako si stiahnuť applet?

Možno ste v situácii, že sa vám páči nejaký applet na webe, ktorý je v angličtine. Chcete ho použiť so svojimi žiakmi, ale tí nevedia veľmi dobre po anglicky. Čo robiť? V takom prípade je potrebné stiahnuť celý applet do vášho počítača a upraviť jeho sprievodný text. Upravovať sprievodný text už viete. Teraz sa sústredíme na to, ako stiahnuť applet.

Sú v podstate dve možnosti.

A.

Autor appletu umiestnil na stránke s appletom odkaz na zip archív so všetkými súbormi appletu.

V takom prípade si stiahneme tento zip archív, rozbalíme ho a poklikáme na html súbor s Java appletom. Applet by mal bežať bez problémov. Pozor! Často krát závisí na tom, do akého adresára si applet rozbalíte. Vyhnite sa domu aby v ceste k súborom appletu (v názvoch adresárov) boli neštandardné znaky ako sú medzery, znaky s diakritikou, lomky a podobne.

Príkladom tohto druhu appletov môže byť applet na stránke

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html

B.

Autor appletu neumiestnil na svojich stránkach odkaz na zip archív so všetkými súbormi appletu.

V takom prípade sa musíme riadiť nasledujúcim postupom, ktorý často krát funguje, ale nemusí byť 100 percentne úspešný:

Predpokladajme, že chceme stiahnuť applet na stránke

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5589/Rainbow/rainbow.html

Ako na to?

Budem tu opisovať postup pre operačný systém Windows XP a prezerač Microsoft Internet Explorer. Postup vo Windows 98 alebo iných prostrediach je podobný.

Navštívime stránku s appletom a počkáme, kým sa applet nespustí. Potom v menu FILE (SÚBOR) prezerača vyberieme položku SAVE AS (ULOŽIŤ AKO) a nahráme celú webovú stránku do niektorého adresára vo svojom počítači. Ja som súbor nahral na DESKTOP (PRACOVNÚ PLOCHU) do adresára applet.

Ak teraz na pracovnej ploche poklikáme na súbor rainBow.htm, objaví sa vám vo vašom prezerači síce stránka so sprievodným textom appletu, ale applet nepobeží. Bude to vyzerať asi takto:

V mieste, kde by mal byť applet je len sivý obdĺžnik s chybovým hlásením:

Exception: java.lang.ClassNotFoundException: rainBowA.class

Znamená to, že prezeraču chýba súbor rainBowA.class. Bez neho nemôže applet spustiť. Očividne sa rainBowA.class neuložil pri ukladaní stránky.

Pokúsime sa ho v ďalšom nájsť.

Ak nevieme vyjsť z chybového hlásenia v sivom obdĺžniku, môžeme použiť na zistenie mena chýbajúceho súboru alternatívny postup:

Pozrieme sa na zdrojový kód stránky. Zájdite myšou nad stránku s appletom a stlačte pravé tlačidlo myši. Objaví sa kontextové menu ako na obrázku

V ňom vyberte položku VIEW SOURCE (ZOBRAZIŤ ZDROJOVÝ KÓD).

Nájdeme v zdrojovom kóde stránky html značku appletu. Urobíme to tak, že stlačíme CTRL+F a zapíšeme do okienka vyhľadávaný text "<applet", bez úvodzoviek. Viď obr.

Počítač nájde v kóde stránky celú html značku appletu v tvare

<APPLET height=350 width=550 code=rainBowA.class></APPLET>

Súbor s kódom appletu (typu class) sa teda volá rainBowA.class.

Využijeme to, že operačný systém si na nejakú dobu pamätá všetky navštívené stránky a všetky s nimi súvisiace súbory. Keďže sme na ňom už skutočnú stránku s appletom spustili, musí mať niekde uložené aj všetky class súbory appletu. Robí to preto, aby vedel stránku zobraziť, keď sa rozhodne používateľ pracovať v režime offline.

Problém je v tom, že ich nemá uložené viditeľne aby sme ich nemohli ľahko nájsť. Operačný systém si ich ukladá dosť zložitým spôsobom a vždy zmení ich mená spôsobom, ktorému rozumie len on sám.

V ďalšom skúsime chýbajúci class súbor pohľadať pomocou nástroja na vyhľadávanie súborov.

Predtým ako začneme hľadať, je dobré ak znovu navštívime skutočnú webovú stránku s Java appletom a necháme ju otvorenú v okne prezerača.

V ponuke START vyberieme SEARCH (HĽADAŤ) a potom FOR FILES OR FOLDERS (SÚBORY ALEBO PRIEČINKY).

Objaví sa okno manažéra súborov (prieskumníka), v ktorého ľavej časti bude SEARCH COMPANION (spoločník hľadaním). Vyberieme si hľadanie vo všetkých súboroch a priečinkoch (ALL FILES AND FOLDERS).

Objavia sa dve textové políčka. Do horného doplníme text .class ako na obrázku:

Klikneme na hrubý čierny text When was it modified (kedy bol zmenený). Objaví sa toto:

Vyberieme Specify date (určiť dátum) a do textových políčok nastavíme aktuálny dátum.

Stlačíme tlačidlo SEARCH. Začne vyhľadávanie všetkých súborov, ktoré boli zmenené počas posledného dňa a obsahujú v názve textový reťazec .class.

Teraz musíme istú chvíľu počkať. Nájdené súbory sa zobrazia v okne vpravo.

Mne počítač našiel súbory:

rainBowA.class-7f96cd04-434304a3.class

a

rainBowA.class-7f96cd04-434304a3.idx

Všimnite si, že operačný systém ponechal ich pôvodné meno a doplnil ho kódom zloženým zo znakov a číslic.

Druhý nájdený súbor s príponou idx nie je pre nás zaujímavý. Vezmeme ten prvý, s príponou class. Skopírujeme ho do adresára applet. Zmeníme mu meno na rainBowA.class. Skúsime spustiť applet poklikaním na súbor rainBow.htm. Applet by už mal bežať.

Problémy spojené so sťahovaním appletov

 1. Applety pozostávajú z viacerých súborov
  Vo väčšine prípadov applet pozostáva z viacerých class súborov. Nemal by byť problém ich nájsť, lebo ich mená môžu byť podobné a spoznáte ich tak, že posledný čas zmeny majú rovnaký. Pri vyhľadávaní sa vám vypíšu, takže ich stačí všetky skopírovať a pomeniť im mená. Nebojte sa skopírovať aj viac súborov. Nevadí, ak skopírujete aj nejaké nadbytočné. Dôležité je len, aby ste skopírovali tie potrebné.

 2. Applety môžu obsahovať obrázky a zvuky
  Okrem toho môže applet pozostávať aj z gif obrázkov alebo jpg obrázkov. Nájdete ich rovnako ako sme hľadali class súbory. Taktiež sa môžu v appletoch vyskytnúť zvukové súbory s príponou au.

 3. Applety môžu byť komprimované v archívoch
  Niekedy sú všetky súbory appletu zozipované v jednom súbore s príponou jar alebo zip. V takom prípade je potrebné použiť hore popísaný postup hľadania na hľadanie takýchto typov súborov.

 4. Applety môžu mať nastavený atribút codebase
  Niekedy sa môže stať že v zdrojovom kóde stránky s appletom je v html značke appletu použitý atribút codebase. V takom prípade ho treba zmazať. Prezerač sa totiž pokúša hľadať class súbory na mieste, kde ukazuje codebase. Ale vy chcete aby ich hľadal na vašom počítači. Viď príklad:

  Značku

  <APPLET height=350 width=550 code=rainBowA.class
  codebase="http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
  Lab/5589/Rainbow/rainbow.html"></APPLET>

  zmeníme na

  <APPLET height=350 width=550 code=rainBowA.class></APPLET>

Takže hor sa do sťahovania appletov!