Učebný text k špeciálnej teórii relativity

Z tejto stránky si môžete zadarmo stiahnuť učebný text Špeciálna teória relativity s príkladmi (1,24 MB) od RNDr. Jozefa Hanča a RNDr. Slavomíra Tuleju.

Podmienky použitia: Ak učíte fyziku a chcete tento text použiť so svojimi študentami, môžete tak urobiť, za predpokladu, že napíšete krátky email na adresu tuleja@stonline.sk s informáciou o tom, ako sa voláte, na akej škole učíte a v ktorom ročníku ste text použili. Veľmi by nás potešila spätná väzba, či už zo strany učiteľov alebo študentov.

Na prezeranie textu je potrebný Acrobat Reader.