Identifikácia

Zadajte vaše mená:


Zadajte emailovú edresu učiteľa:Úloha F1

Animácia začala v čase ct = m.
Náboj mal až po čas ct = 0 rýchlosť v1 = c.
Od času ct = m až po čas ct = m náboj menil rýchlosť (zrýchľoval).
Na konci zrýchľovania v čase ct = m mal náboj rýchlosť v2 = c.
Od času ct = m sa náboj pohyboval ďalej už len rovnomerne rýchlosťou v2 = c.

Úloha F2

 1. Prečo majú hranice medzi oblasťami kružnicový tvar?
 2. Aký je vonkajší polomer žltej oblasti? Skúste to predpovedať a potom si svoju predpoveď overte meraním pomocou kurzora myši a údajov o jeho polohe v ľavom dolnom rohu animácie.
 3. Aký je vnútorný polomer žltej oblasti? Prečo práve toľko?
 4. Prečo pozorovatelia v bielej oblasti ešte nemôžu o náboji vedieť, že začal meniť rýchlosť?
 5. Prečo pozorovatelia v ružovej oblasti už môžu o náboji vedieť, že prestal meniť rýchlosť a pohybuje sa konštantnou rýchlosťou?
 6. Prečo pozorovatelia v žltej oblasti už môžu o náboji vedieť, že začal meniť rýchlosť?

Úloha F3

 1. Prečo pozorovatelia v bielej oblasti registrujú elektrické siločiary identické so siločiarami náboja v pokoji?

Úloha F4

 1. Prečo pozorovatelia v ružovej oblasti registrujú pohybujúci sa obrazec elektrických siločiar, ktoré vychádzajú z pohybujúceho sa náboja? Vedia už o tom, že náboj sa pohybuje?

Úloha F5

 1. Prečo nemohli zostať siločiary v žltej oblasti rozpojené? Prečo sa museli spojiť?
 2. V ktorom smere sú elektrické siločiary narušené najviac? V ktorých smeroch nie sú vôbec narušené?

Úloha G1

Animácia začala v čase ct = m.
Náboj mal až po čas ct = 0 rýchlosť v1 = c.
Od času ct = m až po čas ct = m náboj menil rýchlosť (zrýchľoval).
Na konci zrýchľovania v čase ct = m mal náboj rýchlosť v2 = c.
Od času ct = m sa náboj pohyboval ďalej už len rovnomerne rýchlosťou v2 = c.

 1. Aký je význam sivého krúžku v animácii? Čo predstavuje?
 2. Aký je význam čierneho krúžku v animácii? Čo predstavuje? Prečo z neho zdanlivo vychádzajú siločiary v bielej oblasti?
 3. Umiestnite posuvník do takej polohy, aby sa v animácii po jej opätovnom spustení nešírila žiadna elektromagnetická vlna! (t.j. aby neboli siločiary nijako porušené) Akú hodnotu ukazuje vtedy posuvník rýchlosti v2? Stlačte RESET a spusťte animáciu od začiatku s takto nastavenou hodnotou posuvníka rýchlosti. Aký pohyb vykonával počas celej animácie náboj?

Úloha H2

Pri tom ako sa elektromagnetický pulz zväčšuje, klesá zložka poľa ako zložka .

Úloha H3

Pri zväčšovaní uhla od počiatočnej hodnoty 0° po hodnotu 90° zložka . Pri ďalšom zväčšovaní uhla od hodnoty 90° po hodnotu 180° zložka . Najväčšiu veľkosť mala zložka pre uhol rovný . Najmenšiu veľkosť mala pre hodnoty uhla rovné .

Úloha H4

S rastúcim kladným zrýchlením náboja sa veľkosť zložky a zložka má smer ako zrýchlenie. S klesajúcim záporným zrýchlením náboja sa veľkosť zložky a zložka má smer ako zrýchlenie. Zložka má nulovú veľkosť ak zrýchlenie náboja je .


Skontrolujte svoje odpovede. Stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa celý formulár odošle na email učiteľa. Zároveň sa vám zobrazí stránka s prehľadom vaších odpovedí. Uložte si ju.