Jedna stratégia hrania hry Keno

Simulácia hry

Podstata hry Keno: Každý deň sa žrebuje 20 čísel z 80 čísel. Ak si človek vsadí nejakú sumu na nejaké jedno číslo, tak v prípade, že sa vyskytuje vo vyžrebovanej dvadsatici, vyhrá dvojnásobok vsadenej sumy. Inak o vsadenú sumu prišiel.

Pravdepodobnosť výhry sa vypočíta ako podiel počtu všetkých 20-tíc čísel, ktoré obsahujú tipnuté číslo a počtu všetkých možných 20-tíc, teda .

Vidíme, že pravdepodobnosť nezávisí na tom, ktoré číslo si tipneme. Je stále .

Otázka:
Môžeme úspešne zarobiť ak budeme hrať KENO a budeme sa pridŕžať nasledujúcej stratégie?

Stratégia:
Máme nejaký počiatočný kapitál, povedzme že máme k dispozícii pre hru 10 000 Sk.

Vsadíme 5 Sk na nejaké číslo. Ak vyhráme, výhru 10 Sk si odložíme a pokračujeme od začiatku (znovu vsadíme 5 Sk).

Ak prehráme, nasledujúci deň vsadíme na nejaké číslo dvojnásobok, čiže 10 Sk. Ak teraz vyhráme, získame 20 Sk, čím vykryjeme straty z tohto a predchádzajúceho dňa a navyše získame 5 Sk. Peniaze si odložíme a pokračujeme od začiatku (vsadíme opäť na nejaké číslo 5 Sk).

Ak aj teraz prehráme, vsadíme na ďalší deň 20 Sk. Ak vyhráme, výhra 40 Sk bude o 5 Sk väčšia ako doterajšie straty. Odložíme si ju a pokračujeme od začiatku.

Ak by som znovu prehrali, vsadíme na nasledujúci deň 40 Sk, atď.

Zaručene niekedy vyhráme a naša výhra nám pokryje všetky dovtedajšie straty a dá nám ešte prebytok. Po takej výhre môžeme v stratégii pokračovať. Peniaze sa nám budú hromadiť a ich množstvo časom porastie nad všetky medze.

Vyzerá to teda ako špicová stratégia ako zbohatnúť! No nie?

Mohla by sa stať však aj jedna nepríjemná vec, že by sme museli vyhlásiť bankrot, keď by sme za sebou prehrali dostatočne veľa krát, čím by sme minuli všetky svoje peniaze, prípadne by sme už nemali na nasledujúci dvojnásobný vklad.Predtým, ako vložíme naše ťažko zarobené peniaze do hry Keno, skúsme preskúmať, ako by to mohlo v hre vyzerať.

Na nasledujúcej simulácii preskúmame ako by to bolo. Do políčok zadajte sumu peňazí, s ktorými chcete hrať a tiež počiatočný vklad. Počítač vám vygeneruje možný priebeh hry.

Simulácia funguje tak, že „každý deň“ počítač vygeneruje náhodné prirodzené číslo od 1 do 4. Ak mu vyjde 1, považuje to za vašu výhru. Ak mu vyjde 2, 3 alebo 4, považuje to za vašu prehru. Takto budete vyhrávať s pravdepodobnosťou 1/4.

Skúste zistiť, ako by ste pri tejto stratégii dopadli! Zopakujte ju niekoľko krát.

Suma s ktorou idete hrať v Sk:
Počiatočný vklad v Sk:
Ako by to bolo v priemere?

Na druhej simulácii preskúmame, koľko Sk by sme v priemere do bankrotu prehrali a v priemere koľko dní by sme do bankrotu hrali. Počítač zopakuje hru s našou stratégiou veľa krát a zpriemeruje straty a počet dní do bankrotu.

Suma s ktorou idete hrať v Sk:
Počiatočný vklad v Sk:
Počet opakovaní stratégie:

(c) Slavomír Tuleja, 2004