Virtuálne laboratórium

Fyzikálne applety na Internete

Učiteľ fyziky väčšinou nemá veľa času na prípravu vlastných učebných materiálov, prípadne na naprogramovanie svojho vlastného Java appletu. Dnešná doba nám ponúka možnosť využívať na svojích hodinách fyziky čokoľvek, čo urobili akýkoľvek učitelia fyziky hocikde na svete a "zavesili" to na Internet. Dnes sa už angličtina dostáva výrazne do krvi mladej generácie a preto nemusí jazyková bariéra byť významnou prekážkou.

V ďalšom uvádzam niekoľko odkazov na rôzne stránky s Java appletmi, na ktoré som narazil pri svojich potulkách Internetom. Verím, že pre vás budú užitočné! Pri stránkach je uvedený stručný popis.

 • Surendranathove fyzikálne Java applety. Ide o množstvo Java appletov pokrývajúcich tematicky skoro celý základný kurz fyziky. Surendranath je indický učiteľ fyziky. Applety sú v starej Jave a netreba k nim sťahovať Plug-in.

 • Fu-Kwun Hwangove fyzikálne Java applety. Ďalšia rozsiahla zbierka fyzikálnych appletov. Napísané v starej Jave.

 • Physlety na Davidson College. Applety z rúk odborníkov na slovo vzatých. Autorom väčšiny appletov je Wolfgang Christian, ktorý o využívaní fyzikálnych appletov (physletov) napísal knihu Physlets - Teaching Physics with Interactive Curricular Material. Na stránkach je k dispozícii online CD, na ktorom sú physlety roztriedené podľa tém a sú prezentované ako úlohy, spolu s textom zadania.

 • Fyzikálne applety Waltera Fendta. Ido o rozsiahlu zbierku appletov nemeckého učiteľa matematiky, fyziky a programovania. Časť appletov je prístupná v slovenčine. Sú v starej Jave.

 • Applety z Coloradskej univerzity. Doplnené rozsiahlym učebným materiálom pokrývajúcim moderné oblasti fyziky. Nájdete napríklad odpovede na to, ako funguje mikrovlnka, laser, priestorové skenovanie. Sú v starej Jave.

 • Applety Jacka Orda. Nádherná sada fyzikálnych Java appletov so zdrojovými kódmi. Témy od numerických simulácií mechanických dejov, cez problém troch telies, elektromagnetizmus až po optiku.

 • Virtuálne laboratórium na Oregonskej univerzite. Témy: Astrofyzika, energia a životné prostredie, mechanika a termodynamika.

 • Applety Michaela Fowlera. Applety z rôznych oblastí spolu s odkazmi na online prednášky. Medzi nimi je aj applet Newtonovo delo.

 • České applety na Aldebarane. Tematicky zamerané na fyziku a astrofyziku. V starej Jave.

 • Applety na KF PdF MU. Zamerané na optiku. V starej Jave.

 • Zoznam fyzikálnych Java appletov. Sú tam zahrnuté rôzne Java applety s fyzikálnou tematikou.

 • Ďalší zoznam fyzikálnych appletov. Applety sú v ňom usporiadané podľa tém a sú aj hodnotené podľa kvality.

Ak vás neuspokoja applety uvedené na tejto stránke, zadajte do svojho obľúbeného webového vyhľadávača heslo Physics Java applets a uvidíte...


Virtuálne laboratórium