Dážď a Poissonovo rozdelenie

Je to neuveriteľné, ale dokonca aj chodník, na ktorý práve dopadli prvé kvapky letného dažďa, obsahuje v sebe matematické tajomstvo. Vyberieme si na chodníku dostatočne veľký štvorec, na ktorý dopadne istý neveľký počet kvapiek. Rozdelíme ho na šachovnicu menších štvorčekov a spočítame koľko kvapiek obsahuje každý štvorček. Pravdepodobnosť, že daný štvorček obsahuje x kvapiek je daná Poissonovým rozdelením pravdepodobnosti.

Stlačte tlačidlo GENERUJ DÁŽĎ a počítač pre vás vygeneruje pohľad na zapršaný chodník. Okrem toho urobí štatistiku kvapiek a porovná zistené hodnoty s teóriou.

Počet spadnutých kvapiek:
Počet políčok po strane (štvorcovej) šachovnice: