Skúste si prejsť niekoľko zadaní online!

Dole je zoznam odkazov na niekoľko zadaní vytvorených v programe C.a.R. Čo je to zadanie? Ide o jednoduchú úlohu v ktorej budete mať na webovej stránke zobrazený výkres s niekoľkými nástrojmi. Na výkrese budú zadané objekty a pod výkresom napísaná úloha. Väčšinou pôjde o to, že budete mať niečo skonštruovať. Objekt, ku ktorému sa máte dopracovať je znázornený žltou farbou.

Ak správne zostrojíte požadované objekty, program vám vypíše okienko s hláškou "Dobrá práca!" To je signál, že ste splnili zadanie. Program nekontroluje postup konštrukcie, len konštruované objekty.