C.a.R.

Compass and Ruler
Kružidlo a pravítko

C.a.R. je počítačový program dynamickej geometrie. V podstate na počítači simuluje konštrukcie pomocou kružidla a pravítka. Avšak na počítači je toho možné urobiť omnoho viac.

C.a.R. je program napísaný v Jave a beží na všetkých moderných platformách. Konštrukcie a zadania pre študentov je možné ľahko umiestniť do webových stránok ako Java applety. C.a.R. možno spustiť v mnohých jazykoch.

C.a.R. možno používať bezplatne a jeho zdrojový kód je uverejnený pod licenciou GPL..

Autorom programu je René Grothmann.
Autorom slovenského prekladu je Slavomír Tuleja.