C.a.R. > Vlastnosti programu

Vlastnosti programu

Toto je prehľad základných čŕt programu C.a.R.

Dynamická geometria

Prezentácia konštrukcií

Používateľské rozhranie

Licencia, exportovanie a technické detaily

C.a.R. > Vlastnosti programu